Nick Giaquinto
Head Coach
giaquinton@sacredheart.edu
Wayne Mazzoni
Pitching Coach
mazzoniw@sacredheart.edu
Nick Restaino
Assistant Coach/Recruiting Coordinator
restainon@sacredheart.edu